Kviz o Violetti
Koliko V-LOVERI znaju o Violetti
mukaan Daria
6 kysymykset
1. Koje je pravo ime Violetti ?
a Marijana
b Manuela
c Mirjana
d Martina_Tini
2. Koliko Violetta/Martina ima godina ?
a 18
b 21
c 17
d 19-20
3. Kada je Violetta/Martina rođena ?
a 21. ožujaka 1997
b 21. ožujaka 1999
c 24.siječnja 1998
d 21. prosinca 1997
4. Kako se zove Violettin/Martinin otac ?
a Alejandro Stoessel
b Andrija Stoessel
c Aleksandro Stoessel
d Antonio Stoessel
5. Kada je Violetta/Martina prvi puta glumila ?
a 2007 godine.
b 2003 godine.
c 2009 godine.
d 2004 godine.
6. Koliko ukupno epizoda ima u seriji 'Violetta' ?
a 122
b 235
c 204
d 240